Bent u werkgever?

Goed werkgeverschap, sociaal ondernemerschap en een optimaal bedrijfsresultaat; met Concerned als partner ontdekt u dat het allemaal prima samen gaat en dat het veel oplevert.

Financieel aantrekkelijk

Concerned helpt u in te zien dat sociaal ondernemen dubbel loont, door u de weg te wijzen naar financiële voordelen en deze voor u te realiseren. Stimuleringsgelden, belastingvoordelen en loonkostensubsidie.

Goed werkgeverschap

U bent goed voor uw werknemers. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en de werksfeer is prettig. Concerned staat u bij dat te blijven, ook als er sprake is van (langdurig) ziekteverzuim, ongewenst gedrag of noodzakelijk afscheid.

Wij willen bedrijven enthousiast maken voor sociaal ondernemerschap door te bewijzen dat het écht iets oplevert.

Meer Social Return on Investment

Om een optimaal resultaat te behalen, werkt u met het beste personeel; mensen met de juiste opleiding, een karakter dat bij uw bedrijf past en liefst een flinke dosis ervaring. Hoe vindt u nieuwe mensen als er vacatures ontstaan? Kiest u voor de beste briefschrijver? Raadpleegt u uw netwerk?

Concerned kent een extra groep potentiële nieuwe collega’s: mensen met veel kwaliteiten, maar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als één van die kandidaten geknipt is voor uw vacature, is hij dan welkom in uw team?

Concerned kan uw bedrijf ondersteunen met de volgende diensten:

1. Wet Verbetering Poortwachter

Bijna iedereen is wel eens ziek; ook u en uw werknemers. Om te voorkomen dat uw werknemer door ziekte voor (lange tijd) onbeschikbaar is voor uw bedrijf, werken u en uw werknemer samen om de zieke werknemer snel en efficiënt weer aan het werk te krijgen.

Concerned helpt u bij de uitvoering van verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Door u en uw zieke werknemer te begeleiden bij de terugkeer naar zijn eigen werk, ander werk bij uw bedrijf (spoor 1) of werk bij een andere werkgever (spoor 2). Concerned zet daarbij bedrijven waar het nauw mee samenwerkt in de regio in.

2. Outplacement

Soms is het onvermijdelijk afscheid te nemen van één of meerdere werknemers. Concerned begeleidt uw werknemer(s) in zo’n situatie van werk naar werk. Zo kunt u omzien naar uw mensen en tegelijkertijd noodzakelijke stappen zetten in het belang van uw bedrijf.

Concerned biedt uw werknemer(s) individuele begeleiding. Concerned maakt een persoonsprofiel op, oriënteert zich met uw werknemer op de arbeidsmarkt, bemiddelt bij het tot stand komen van een nieuw contract en biedt nazorg. Omdat Concerned intensief samenwerkt met het bedrijfsleven, kan het snel de slag naar nieuw werk maken.

3. Werkgelegenheidsprojecten

Wilt u structureel kansen bieden aan mensen die (tijdelijk) aan de zijlijn staan? Samen met u ontwikkelt Concerned werkgelegenheidsprojecten, waarbij mensen binnen uw bedrijf arbeidsritme en werkervaring opdoen. Concerned neemt u het regelwerk uit handen en regisseert het project. Uw belang? Nieuwe mensen helpen uw bedrijf vooruit, omdat u hen vooruit helpt.

4. Werving & selectie

Concerned koppelt bedrijven aan mensen en mensen aan banen. Zo’n koppeling moet slagen voor alle betrokkenen. Meer Social Return on Investment is waardevol, maar geen doel op zich. Daarom is het goed te weten dat het bieden van kansen prima samengaat met het behalen van een optimaal bedrijfsresultaat. Perspectief op een duurzame samenwerking is de sleutel.

5. Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Hoe goed het voorbeeld dat u geeft ook is, binnen elk bedrijf kan ongewenst gedrag voorkomen. Pesten. Seksuele intimidatie. Discriminatie. Agressie. De Arbowet verplicht bedrijven hun werknemers te beschermen tegen deze psychosociale belasting. Concerned helpt daarbij met voorlichting en advies over de aanpak van ongewenst gedrag en het voorkomen daarvan.

6. Jobcoach

Soms ziet u als werkgever dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit en hierdoor anders functioneert dan u van hem of haar gewend bent. Dit kan door allerlei factoren komen. Het is dan mogelijk om een jobcoach in te zetten. Concerned maakt voor jobcoaching gebruik van de methode Supported Employment, inmiddels beproefd in Nederland en voorgesteld door het UWV. Concerned heeft twee gecertificeerde jobcoaches in dienst die met deze methode werken, met succes!

Supported Employment is een methode, die zich richt op het begeleiden en ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een regulier betaalde baan, tijdens die baan, maar ook voor het behoud van de baan. De methode kent de volgende stappen:

Intake en assessment

In deze fase maakt jobcoach kennis met de kandidaat en wordt duidelijk wie deze persoon is, wat zijn interesses zijn, wat zijn vaardigheden zijn en wat hij weet over zijn mogelijkheden.

Jobfinding

In deze fase gaan de jobcoach en de kandidaat op zoek naar een baan, De jobcoach bezoekt, o.a. vanuit zijn netwerk, bedrijven en biedt hierbij de kandidaat en diens talenten en mogelijkheden mee in het gesprek.

Baananalyse

De jobcoach kijkt naar de structuur en de cultuur van het bedrijf. Dan wordt een uitgebreide taakanalyse gemaakt, inclusief de benodigde sociale vaardigheden.

Jobmatching

In deze fase wordt de kandidaat aan de baan gekoppeld. De jobcoach maakt de match vanuit het assessment en de baananalyse en zorgt voor training van de kandidaat of aanpassing van de baan, indien nodig.

Jobcoaching

De jobcoach steunt de kandidaat in deze fase op of rond de werkplek door bijvoorbeeld beroepsvaardigheden en sociale vaardigheden aan te leren.

Ongoing support

De jobcoach blijft op de achtergrond aanwezig zodat de kandidaat of de werkgever kan terugvallen indien dit wenselijk is. Dit kan blijken in het werk of vanuit de thuissituatie.

Meer weten? Bel ons voor een afspraak!