UWV Re-integratie

Concerned schudt mensen wakker, maakt hen sterker en begeleidt hen naar een baan. Hoe groot de afstand van mens naar werk ook is, er is altijd een oplossing. De ene werkzoekende is al flink geholpen met een motiverend gesprek of sollicitatietraining. De ander heeft (langdurig) intensieve begeleiding nodig. Of een leerwerkplek om arbeidsritme op te doen. Met een uitgebreid palet kan Concerned alle kleuren maken met het ultieme doel: iedereen doet mee.

Werk fit maken

Concerned zet haar re-integratieactiviteiten in om de klant in zijn kracht te zetten zodat hij zijn werk kan hervatten.

Activeren van klanten

Werken aan de verhoging van de fysieke en psychische weerbaarheid van klanten is van groot belang. Concerned zet activerende coaching in waardoor klanten leren om te gaan met aanwezige belemmeringen. De kandidaat wordt ondersteund en geactiveerd om zelf de regie te nemen en zo problemen op de relevante leefgebieden op te lossen. Een werkervaringsplek maakt integraal deel uit van de activerende coaching. Binnen
het aangevraagde traject worden altijd specifieke doelen benoemd samen met de cliënt.

Arbeidsritme opdoen

Om klanten die geruime tijd uit het arbeidsproces zijn arbeidsritme te laten opbouwen, zet Concerned, met haar sociale partners, werkervaringsplekken in. Concerned houdt de regie en zorgt voor gekwalificeerde werkbegeleiders. De werkervaringsplaatsen zijn in verschillende branches beschikbaar zoals groenvoorziening, horeca, dienstverlening, licht en zwaar assemblage / productie werk en administratieve beroepen.

Oriëntatie arbeidsmarkt

Om een realistische kijk te verkrijgen op capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt zet Concerned de volgende activiteiten in:

  • Waarderen van de CV naar de huidige arbeidsmarkt waarbij de belastbaarheid en relevantie van de competenties en diploma’s en certificaten aan de orde komen.
  • Door middel van een beroepenoriëntatie onderzoeken wat de zoekrichting is.
  • Hierbij worden werkervaringsplaatsen ingezet.

Door middel van jobfinding zijn concrete vacatures in de regio in beeld, waardoor de kansrijke sectoren bekend zijn. De vacatures worden benut door middel van bemiddeling.

Naar werk

Concerned zet haar re-integratieactiviteiten in om de klant te laten hervatten in werk en aan het werk te houden.

Passende vacatures

Concerned brengt structuur aan in het zelfstandig vinden van een baan. De klant wordt geactiveerd om keuzes te maken in de zoekrichting en het niveau. Concerned ondersteunt bij het in kaart brengen, uitbreiden en benutten van het netwerk. In de totstandkoming van de betaalde baan draagt Concerned bij aan een duurzaam resultaat voor de werknemer en de werkgever.

Jobfinding

Concerned is onderdeel van het netwerk van werkgevers op de Veluwe. Door intensieve samenwerking met werkgevers is een grote diversiteit aan banen beschikbaar. Veel reguliere vacatures en gecreëerde participatie banen zorgen voor slagvaardigheid in het vinden van de juiste baan.

Sollicitatie training

Concerned zet individuele sollicitatie training in om de werkzoekende voor te bereiden op de gesprekken met de potentiële werkgevers. Door rollenspellen, pitch training, stemtraining en kleur en stijl advies staat de werkzoekende sterk in zijn contacten met werkgevers. In de voorbereiding is aandacht voor een effectieve CV en sollicitatiebrief.

Jobcoaching

De jobcoach activiteiten van Concerned helpen de klant om zijn baan te behouden. Daarnaast draagt de jobcoach bij aan persoonlijke ontwikkeling in de functie zodat de werknemer zelfstandig kan (blijven) werken.

Introductieprogramma

Concerned ondersteunt de werknemer tijdens de inwerkperiode. In overleg met de werkgever wordt een introductie programma opgesteld, zodat de nieuwe werknemer een goede start heeft in zijn baan.

Coaching on the job

Om de beroepsvaardigheden en de sociale werknemersvaardigheden te verbeteren zijn de jobcoaches van Concerned aanwezig op de werkplek. Door middel van vastgestelde leerdoelen geven jobcoaches richting aan de ontwikkeling in de baan.

Nazorg

Als het goed loopt op de werkplek en in de relatie met de werkgever, dan neemt de jobcoach meer afstand. De jobcoach blijft beschikbaar om vinger aan de pols te houden door regelmatig te evalueren op de werkplek.

Concerned maakt mensen die aan de zijlijn staan op de arbeidsmarkt zichtbaar. De één heeft een kruiwagen nodig of een duwtje in de rug.
Een ander komt alleen tevoorschijn met intensieve begeleiding. Concerned levert maatwerk en biedt precies dat wat nodig is voor mensen om (weer) mee te doen.