Voor sociale partners

Concerned schudt mensen wakker, maakt hen sterker en begeleidt hen naar een baan. Hoe groot de afstand van mens naar werk ook is, er is altijd een oplossing. De ene werkzoekende is al flink geholpen met een motiverend gesprek of sollicitatietraining. De ander heeft (langdurig) intensieve begeleiding nodig. Of een leerwerkplek om arbeidsritme op te doen. Met een uitgebreid palet kan Concerned alle kleuren maken met het ultieme doel: iedereen doet mee.

Doelgroepen

Soms is er een duidelijke reden waarom mensen buitenspel staan op de arbeidsmarkt. Ze zijn onzeker, zitten in een sociaal isolement of beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Ook voor specifieke doelgroepen biedt Concerned maatwerkoplossingen. In de vorm van levensloopbegeleiding, taaltraining of laagdrempelige ontmoetingen voor het trainen van sociale vaardigheden. Daarnaast biedt Concerned beschutte werkplekken. Kortom, Concerned ontwikkelt alles wat nodig is om mensen klaar te stomen voor werk en voert dat uit.

Jobfinding

Concerned heeft een gezonde kijk op ondernemerschap en werkt intensief samen met bedrijven in de regio, met een grote diversiteit aan werkzaamheden. Dat maakt gerichte jobfinding mogelijk. Als een duurzame oplossing de inzet is, zijn bedrijven vaak bereid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te gunnen. Concerned koppelt bedrijven aan mensen en mensen aan banen. Door goed naar de kwaliteiten van mensen en de doelen van een bedrijf te kijken, vindt Concerned koppelingen die werken. Omdat werkgever en werknemer samen gaan voor een optimaal resultaat.

Werkgelegenheidsprojecten

In samenwerking met gemeenten, sociale diensten en het UWV ontwikkelt en voert Concerned werkgelegenheidsprojecten uit voor mensen met een uitkering. Velen van hen hebben de wens om te werken en wij willen hen helpen om de eerste stappen te zetten. Bij de uitvoering van de werkgelegenheidsprojecten staat de re-integratie in het arbeidsproces en het verkrijgen van een betaalde baan centraal.

Dankzij onze intensieve samenwerking met het bedrijfsleven hebben we een breed aanbod aan werk waardoor we een diversiteit aan kansen creëren. Mensen kunnen hier arbeidsritme opdoen, werken aan werknemersvaardigheden, ze voorkomen een sociaal isolement en kunnen verborgen kwaliteiten mobiliseren en ontwikkelen.

Gecertificeerde opleidingstrajecten kunnen een integraal onderdeel uitmaken van onze werkgelegenheidsprojecten waardoor de kans op regulier werk toeneemt.

Concerned maakt mensen die aan de zijlijn staan op de arbeidsmarkt zichtbaar. De één heeft alleen een kruiwagen nodig, of een duwtje in de rug. Een ander komt alleen tevoorschijn met intensieve begeleiding. Concerned levert maatwerk en biedt precies dat wat nodig is voor mensen om (weer) mee te doen.